` . Emisioni “Ku e kishim fjalën”…Salajdin Salihun, 2 prill 2016 – TV-SHENJA