` . Emisioni "Ekonomiks", 27 shkurt 2018 - TV-SHENJA