` . Emisioni “Ekonomiks”, 21 nëntor 2017 – TV-SHENJA