` . Emisioni 8 pa 5, të ftuar Mesut Kurtish dhe Mevlan Kurtishi – TV-SHENJA