` . Emisioni 8 pa 5 me Mevlan Adili dhe Fatmir Arifi – TV-SHENJA