` . Emisioni 8 pa 5 me Meli Jakupi Uka – TV-SHENJA