` . Emisioni 8 pa 5 me Fuat Shabanin flasim për Bankat Islame – TV-SHENJA