` . Emisioni 8 pa 5 – E ftuar, Shermin Smaili – TV-SHENJA